Byggemodning

Byggemodning af en grund indebærer, at der etableres den nødvendige infrastruktur. En byggemodnet grund er derved klar til at blive bebygget, og alle installationer, forsyninger, afløb og kloakker ført frem til grunden.

Hos TJ Entreprenør udfører vi byggemodning, hvor der udstykkes fra bar mark til parcelhusgrunde.

Vi udfører bl.a. jordarbejder, lægning af regn- og spildevandsledninger, samt fremførelse af vand- og varmeledninger.

Kontakt os

Få et tilbud på byggemodning

Kontakt os