Nedsivning

Spildevand fra ejendomme i det åbne land, sommerhuse og andre ikke-kloakerede områder, afledes bedst og billigst ved nedsivning i jorden.

For at sikre en afledning, der er hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig, hjælper vi gerne med etableringen af nedsivningsanlægget.

Vi står gerne for hele projektet, og sørger for det nødvendige papirarbejde og godkendelser.

Kontakt os

Få et tilbud på nedsivningsanlæg

Kontakt os