Miljøsanering udføres

Er der konstateret PCB, bly/metaller eller asbest i bygningsdele, fjerner vi det efter gældende danske regler.
Arbejdet skal udføres inden den almindelige nedbrydning.

Arbejdes udføres af uddannet personale og affaldet bortskaffes til godkendt modtagestation.

Efter aftale kan der fremsendes dokumentation for renhedskontrol, så du er garanteret, at arbejdet er udført korrekt.

Kontakt os

Få et tilbud på nedbrydning af parcelhus og mindre ejendomme

Kontakt os